DİĞER HİZMETLERİMİZ
AnaSayfa              E-mail          SiteHaritası
© 2009 - 2016 Nur Patent. Bu sitenin tüm hakları Nur Patent'e aittir.
Nur Patent'in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
Hakimiyeti Milliye Cad. Emlak Kredi Çarşısı Kat: 2 No: 127          34672 Üsküdar / İstanbul - TÜRKİYE
Tel:    +90 216 343 20 80 - 343 20 70                                Faks: + 90 216 343 20 70
e-leti: info@nurpatent.com.tr                                            msn: info@nurpatent.com.tr

E-BÜLTENLER
Marka l Patent l Tasarım

için

ONLINE ARAŞTIRMA
ONLINE DOSYA TAKİBİ
MARKA TESCİLİ

için

ÖRNEK MALİYET CETVELİNE
BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

* Diğer işlemler için lütfen firmamızla irtibata geçiniz!
Marka l Patent l Tasarım

tescil başvuruları için

FORMU DOLDURARAK
İŞLEMLERİNİZİ
HEMEN BAŞLATABİLİRSİNİZ
HİZMETLERİMİZ
BARKOD / Genel Bilgiler

Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan, rakamsal ve/veya alfanümerik karakterlerden oluşan, üzerine kodlanan bilgilerin, bilgisayarlar ya da benzeri cihazlar tarafından okunabildiği ve kaydedilebildiği bir uygulama biçimidir.

Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan Barkod Sistemleri amacına uygun kullanıldığında tedarik zinciri boyunca verimliliği arttırmakta, maliyetleri azaltmaktadır. Barkodlar, bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran ADC uygulamaları sayesinde, iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı sağlanmaktadır. 

Gelişen dünyada insan ve insan sağlığı ön plana çıkmıştır. Bu nedenle gıda güvenliği olgusu kamuoyunun gündemine oldukça fazla yer tutmaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, Tarım ve Gıda Sektöründe "İzlenebilirlik" merkezi tarafından yürütülmektedir. İzlenebilirlik, gıdanın elde edildiği hayvan, yem veya gıdaya karıştırılması tasarlanan yada beklenen maddenin üretim, işleme, dağıtım ile ilgili bütün aşamalarda izlenmesi sistemidir. İzlenebilirlik sistemi sayesinde, içinde insan sağlığına zararlı herhangi bir madde tespit edilen ürünün, hangi ülkeden, hangi ihracatçı firma kanalıyla, hangi üreticinin hangi tarlasından geldiği kolayca tespit edilebilmektedir.

AB hukuku çerçevesinde "Gıda Güvenliği ve Tüketici Emniyeti" düzenlemeleri, AB parlamento ve Konseyi'nin 28 Ocak 2002 tarih 178/2002 sayılı tüzüğünde açıklanmaktadır. Bu tüzük gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle AB Gıda Yasası şarlarına uymayan hiçbir gıda ve tarım ürünü AB sınırları içerisine kabul edilmeyecektir. Bu tüzük gıda ve tarım ürünlerinin üretimine ve denetlenmesine ilişkin bütün çerçeveleri çizmekte; gıda tedarik zincirinde İzlenebilirlik Sisteminin tesis edilmesini açık bir biçimde şart koşmaktadır.

Ülkemizde de, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, 5 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe konulan 5179 sayılı Kanun ile, iç piyasada da izlenebilirliğin tesis edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Dünyada farklı İzlenebilirlik Sistemleri bulunmakla birlikte, küresel geçerliliği olan, uluslar arası ölçekte bilgi standartları koyan ve Birleşmiş Milletler tarafından da tavsiye edilen tek İzlenebilirlik Standardı GS1 tarafından oluşturulmuş olan GS1 Barkod Sistemidir.

İşletmelerin barkod sistemini kullanabilmeleri için, Türkiye'deki tek yetkili kuruluş olan, Türkiye Global Standartlar Merkezi (GS1 Türkiye) nezdinde kayıtlarını yaptırarak firma kodu almak zorundadırlar. Nur Patent olarak; müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, firmalarının GS1 Türkiye nezdinde kayıtlarını yaptırarak, gerekli firma kodunu almalarını sağlamaktayız. 
FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.
   

HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
      Genel Bilgiler
      Kontrol Basamağı Hesapl.
Haklarınız için hukuki koruma elde edebilmenizin en iyi yolu, Marka Tescili ve/veya Patent Tescili yaptırmaktır!
Fikri Gelenlerin
Ortak Paylaşım  ve Geliştirme Platformu

"MARKA & PATENT FORUMLARI"na

buradan ulaşabilirsiniz!